1. cow 牛      2. alligator 短吻鱷  [ˋælə͵getɚ]    3. lizard 蜥蜴  

4. tyrannosaur rex  [tɪˋrænə͵sɔr] 霸王龍 5. whale 鯨魚  [hwel]   6. groundhug 土撥鼠 [ˋgraʊnd͵hɑg]

7.kangaroo 袋鼠 [͵kæŋgəˋru] 8. flamingo 紅鶴  [fləˋmɪŋgo] 9. rhinoceros 犀牛 [raɪˋnɑsərəs]

 

How Animals Eat Their Food

動物如何吃飯真人版影片


    文章標籤

    How Animals Eat Their Food youtube

    全站熱搜

    asemia623 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()